Surinam cae aún más en el Índice Global de Disparidad entre Géneros

89
Suriname zakt verder op Global Gender Gap Index

Ons land is verder getuimeld op de Global Gender Gap Index 2013. In dit enkele dagen geleden uitgekomen internationaal rapport van het World Economic Forum staat Suriname van de 136 landen op plek 110 en voor wat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aangaat, op Guatemala na op de laatste plaats. In 2007 ging het nog de goede kant op met de gendergelijkheid in ons land …

gezien de 56e plek die toen werd ingenomen, maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan getuige de veel lagere rangschikkingen in met name 2010 (102), 2011 (104) en 2012 (107). Bij de beoordeling van gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een scala van indicatoren in beschouwing genomen en Suriname scoort vooral slecht op het vlak van economische participatie en kansen (119e plaats) en is in de regio het laagst gerangschikt voor wat betreft de indicator ‘professionele en technische werknemers’.

De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt als ondermaats beoordeeld als naar factoren gekeken wordt zoals gelijke beloning voor gelijke arbeid, en naast een relatief hoog werkloosheidspercentage en discriminatie op de werkvloer, wordt melding gemaakt van de afwezigheid van betaald zwangerschapsverlof in de particuliere sector. In de publieke sector is wel een regeling getroffen en het rapport meldt hierover: “There is an option which can be used as parental leave for civil servants in Suriname.

It is called “verlof buiten bezwaar van den Lande”. Suriname wordt in het rapport eveneens laag beoordeeld met betrekking tot de positie van vrouwen in de politiek (plaats 110) en dan met name het percentage vrouwen in het parlement of op ministersposten. Op het vlak van de participatiegraad van vrouwen in het onderwijs scoort ons land daarentegen zeer goed en in de wereldindex wordt zelfs op drie indicatoren de eerste plaats ingenomen.

We hebben namelijk van alle landen de allerhoogste meisjes/jongens ratio voor wat betreft primair, secundair en tertiair onderwijs. Unesco-statistieken bevestigen overigens dat Suriname met Lesotho de allerhoogste meisjes/jongens ratio ter wereld heeft met betrekking tot het secundair onderwijs en dat ook op de andere onderwijsniveaus zeer hoog wordt gescoord. Als alle onderwijsindicatoren in beschouwing worden genomen, neemt Suriname in de Global Gender Gap Index plek 39 in. Vermeldenswaard is ten slotte dat ons land met 31 andere naties de eerste plaats inneemt voor wat betreft ‘Closing the gender gap in health and survival’.

 

http://nospang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=36457:suriname-zakt-verder-op-global-gender-gap-index&catid=73:binnenland&Itemid=65

Más notas sobre el tema