Gobierno de Surinam planifica acordar con Francia los límites de la frontera marítima

32

Suriname en Frankrijk gaan overeenkomst zeegrens tekenen

Naarendorp, die de minister vertegenwoordigde, sprak ter gelegenheid van de Franse Nationale Franse Dag, Quatorze Juillet op de Franse ambassade in Paramaribo. Op deze dag is de bestorming van de Bastille herdacht, 226 jaar geleden. De overeenstemming over de zeegrens, volgt na jarenlang overleg over het maritieme geschil tussen Suriname en buurland Frans-Guyana. Reeds in 2013 maakte minister Winston Lackin al melding van een eventuele overeenkomst. De documenten zouden al bij de Staatsraad liggen.

In een terugblik ging Naarendorp ook in op goede samenwerking tussen beiden landen. Ze haalde projecten aan die gezamenlijk en/of met Franse middelen zijn gefinancierd zoals de nieuwe aanmeersteiger te Albina en de bouw van het Albina ziekenhuis. Ook donaties en trainingen aan Surinaams veiligheidsdiensten, liet ze de revue passeren. Met medewerking van de Fransen hebben ambtenaren op het ministerie een jaar lang lessen in de Fransen taal gekregen, gaf Naarendorp aan.

Ambassadeur Michel Prom van Frankrijk gaf aan dat het solidariteit is tussen onze naties, die op 14 juli gehuldigd moet worden. “Omdat globalisering het ons oplegt en omdat wij door deze gemeenschappelijke uitdagingen verbonden zijn.” Hij stelde de strijd tegen klimaatsverandering als voorbeeld. Op 9 mei werd de verklaring van Fort de France, in Martinique aangenomen tijdens een Caricom-top met de Franse president. Guyana, Suriname, Brazilië en Frans Guyana zijn betrokken bij een project om de ontbossing te beperken en het gemeenschappelijk erfgoed van de bosbouw in het kader van het REDD+ mechanisme het bevorderen. “Suriname is een belangrijke actor.”

Toekomst bemoedigend
De diplomaat ging ook in op de strijd tegen criminaliteit en de wederzijdse uitdagingen voor de buurlanden. “Ondanks het feit dat er een paar belangrijke overeenkomsten niet bekrachtigd werden met Suriname, waarvan wij hopen die binnenkort te kunnen implementeren, is onze samenwerking aanzienlijk toegenomen, vooral betreffende de grens met Frans Guyana.” Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot het concreet bestrijden van de illegale visserij in Franse wateren. “De impact van deze coöperatie is niet alleen van regionaal belang, maar is ook van belang voor Europa en daarbuiten.”

Prom vindt de vooruitzichten bemoedigend. “We zijn nog ver verwijderd van het bereiken van de volledige capaciteit van de handel en de samenwerking tussen Frankrijk en Suriname.” Bedrijven in beide landen tonen meer interesse en de vraag om Frans te leren inclusief op de Universiteit groeit. Er is een toename van het aantal Franse bezoekers (40.000 Fransen) in Suriname en steeds meer culturele en sportieve uitwisselingen.

Star Nieuws

Más notas sobre el tema