Surinam: La Asamblea Nacional determina la fecha en que escogerá al nuevo presidente

DNA bepaalt vandaag datum verkiezing president en vp

De Nationale Assemblee (DNA) komt vanmorgen om 9.00 uur voor de eerste keer in huishoudelijke vergadering bijeen. Deze vergadering concentreert zich rond de verkiezing van de president en vicepresident. Na opening en mededelingen, zal in het derde agendapunt de procedure rond de verkiezing worden besproken. Er zal een datum worden bepaald waarop de verkiezingen gehouden zullen worden.

Tot nu toe is het bekend dat president Desi Bouterse voor een tweede termijn gaat en Ashwin Adhin door de NDP zal worden voorgedragen als kandidaat vicepresident. Volgens de Wet van 5 januari 1988 zijn zeven Assembleeleden nodig om een kandidaat voor te dragen, die met tweederde meerderheid gekozen moet worden. Als bij de eerste stemming de gekwalificeerde meerderheid niet gehaald wordt, is er een tweede vergadering nodig. Indien er niet minstens 34 stemmen op de kandidaten worden uitgebracht, moet de Verenigde Volksvergadering volgen. Hieraan nemen naast DNA ook de districtsraad- en ressortraadsleden deel.

De VHP en NPS hebben reeds te kennen gegeven dat ze geen tegenkandidaten zullen voordragen. Indien de ABOP met kandidaten komt, zal dat alleen kunnen gebeuren met steun van Pertjajah Luhur (PL). ABOP heeft vijf zetels en heeft de steun van PL-voorzitter Paul Somohardjo nodig om kandidaten naar voren te schuiven.

Er is een discussie gaande over wat er moet gebeuren bij enkele kandidaatstelling. (Zie ook artikel van de hand van de jurist Carlo Jadnanansing). In artikel 8 en 9 van de organieke wet staat dat indien slechts één kandidaat voor het ambt van president of vicepresident wordt gesteld, deze voor gekozen wordt verklaard, als ten minste tweederde van het grondwettelijke aantal leden van DNA ter vergadering aanwezig is.

Starnieuws