Surinam | La oposición rechaza acuerdo técnico alcanzado con el FMI por 690 millones de dólares

4.887

Harde tijden met het IMF-herstelplan zonder perspectief

Volgens de PALU gaat Suriname met het huidige IMF-herstelplan harde tijden tegemoet. Mede doordat de huidige regering niet in staat is geweest vanaf haar aantreden samenhangende maatregelen te nemen worden nu onder druk van het IMF binnen twee maanden harde maatregelen door de strot van het volk geduwd. Ruim tien maanden later is de regering nog steeds niet in staat om de koers te stabiliseren.

De PALU is van mening dat met een geïntegreerd plan wel de stabilisatie bereikt had kunnen worden. Tegelijkertijd met investeringsprogramma’s in de productie was in de visie van de PALU dan door het volk ingeleverd, maar had het volk zicht op groei en meerverdiensten. In de huidige situatie met het IMF zal het volk inleveren zonder dat de zekerheid kan worden geboden wanneer die stabiliteit zal worden bereikt en nog minder wanneer er weer groei zal plaatsvinden van de Surinaamse economie.

Leugens ontrafeld

Met het in-principe akkoord met het IMF zijn tevens een aantal onwaarheden rondom het financieel‑economisch beleid van de regering ontrafeld. Uitspraken van de president als “we hoeven niet naar het IMF”, tot “deze regering leent niet” en “het IMF-plan is een Surinaams plan” lijken inmiddels volstrekte leugens te zijn. De regering is inmiddels wel naar het IMF gegaan door een gebrek aan eigen oplossingen en falen van de VHP-deskundigen. De regering sluit nu weer een nieuwe (IMF‑)lening en er worden zelfs meer dan US$ 1 miljard aan nieuwe leningen in het vooruitzicht gesteld. En waarom spreekt de president van een Surinaams plan indien de regering tenslotte de keiharde “prior actions” van het IMF moet uitvoeren? Welke andere dwingende eisen van het IMF zijn meegenomen in het Herstelplan?

Bovendien is de IMF-lening slechts bedoeld voor betalingsbalanssteun en interventies op de valutamarkt. Het is nog onduidelijk hoe het door de president aangekondigde “sociaal vangnet” en andere verzachtende maatregelen betaald zullen worden. Gaan daarvoor nog meer leningen worden afgesloten zoals men dat heeft gedaan bij het aantreden van deze regering?

PALU voorstellen

In de ogen van de PALU was de gang naar het IMF niet noodzakelijk als de huidige beleidsmakers hadden begrepen wat hun taken waren. Het onderontwikkelde overheidsapparaat moet namelijk eindelijk gereorganiseerd worden naar de belangen en behoeften van het volk. Dit betekent onder andere dat de kosten van bepaalde diensten die door de overheid worden verleend duurzaam zullen moeten worden opgebracht door de samenleving. Diensten zoals betaalbare huisvesting, goede gezondheidszorg, duurzame vuilophaal en –verwerking, onderhoud infrastructuur en productiestimulering zullen uiteindelijk moeten worden opgebracht door wat wij als volk zelf verdienen.

De PALU heeft voorgesteld om bestemmingsheffingen in te voeren waarmee deze diensten rechtstreeks maar ook transparant en blijvend betaald kunnen worden. Ook zal het volk betrokken moeten worden in het bestuur van het land door organisatie en ordening. Met name in onderhoud van infrastructuur en productiestimulering zullen zelforganisaties van boeren en andere producenten een grotere rol moeten krijgen. De overheid zou daarmee bepaalde diensten kunnen afstoten.

Met andere woorden, wat de PALU voorstelt is het nemen van korte termijn inkomsten verhogende en uitgaven verlagende maatregelen samen met productie stimulerende maatregelen op de lange termijn gericht. Enerzijds zou het volk inleveren. En anderzijds zou het volk meer betrokken raken in het bestuur, direct zien waar de betaalde belastingen aan besteed worden en tegelijkertijd zou er uitzicht zijn op meerverdiensten en vooruitgang. Indien deze maatregelen binnen de afgelopen tien maanden genomen waren zouden de harde maatregelen van het IMF nu niet noodzakelijk zijn.

Geen toekomstvisie

In de huidige aangekondigde maatregelen ontbreekt juist dat perspectief op vooruitgang en levert het volk slechts in. De beloofde plannen van investeringen in de productie zijn er slechts in woorden en de financiering van het sociaal vangnet is er momenteel niet. In zo’n situatie maakt een liegende president dat de hoop op verandering die het volk een beetje nog had langzaamaan zal worden omgezet in wanhoop.

Ruim tien maanden had de regering de tijd om stabiliserende maatregelen verspreid door te voeren. Nu dat niet is gebeurd, zal de regering onder druk van het IMF harde maatregelen moeten nemen binnen twee maanden. Indien de regering hieraan niet voldoet zal er geen overeenkomst zijn met het IMF. Het volk zal wederom het gelag betalen van loze verkiezingsbeloften en een regering zonder een toekomstvisie.

Surinam Herald


IMF Reaches Staff-Level Agreement with the Republic of Suriname on a $690 million Three-Year Program Under the Extended Fund Facility

In response to a request from the Government of Suriname, an International Monetary Fund (IMF) mission led by Ali Alichi held virtual meetings over the past several months to discuss IMF financial support for the authorities’ economic reform program. At the end of the virtual mission, Mr. Alichi issued the following statement:

“I am pleased to announce that the IMF staff completed policy discussions with the authorities and reached an agreement on a new medium-term program that could be supported by IMF resources of SDR 472.8 million (about US$ 690 million) under the Extended Fund Facility (EFF) with the duration of 36 months, over 2021-2024. If approved by the IMF Executive Board, SDR 39.4 million (about US$ 57.5 million) would be immediately available. Staff envisages that the IMF’s Executive Board would consider approval of this agreement in the coming weeks, after the complete implementation of a set of important policies by the authorities, referred to as prior actions, and receipt of the necessary financing assurances. Debt relief from Suriname’s official bilateral partners and additional financing from multilateral partners will be required to help ensure debt sustainability and close financing gaps. This will need to be complemented by progress toward a restructuring of commercial debt that will result in sufficient creditor participation to restore debt sustainability and close financing gaps.

“The Surinamese government faced a difficult situation when it assumed office with high inflation, low international reserves, a large fiscal deficit, and significant fiscal and BOP financing needs. The already-serious economic situation was further exacerbated by the challenges arising from the Covid-19 pandemic and volatility in the terms of trade.

“The Government of Suriname’ home-grown economic program is centered on protecting and enhancing well-targeted support programs for the poor and most vulnerable and to ensure health spending is available to decisively counter the pandemic. To protect international reserves and increase Suriname’s capacity to adjust to external shocks, the authorities are committed to pursuing a flexible exchange rate, to realign the official exchange so as to eliminate the current parallel market premium, and ensure monetary policy is effective in bringing down the current high rates of inflation. At the same time, the program aims at an important reduction in the fiscal deficit as well as a broad restructuring of public debt to restore the country to a sustainable debt position.

“Suriname’s economic reform program contains important steps to improve the country’s institutional capacity for policymaking, including modernizing both the monetary and fiscal policy frameworks. A significant effort will be made to improve governance, strengthen the framework to counter money laundering, and tackle corruption. The government’s plan also prioritizes garnering a clearer picture of the financial situation of the banking system and returning it to robust capitalization, liquidity, and profitability.

“The authorities anticipate that their expansive policy efforts, through an inclusive consultative process with key stakeholders, combined with IMF financial support, will help catalyze financial support from other international financial institutions as well as debt relief from creditors. This in turn will result in a sustained economic development path with strong growth and job creation, a reduction in poverty, and improved living standards for all of Suriname’s citizens.

“IMF staff team would like to thank our counterparts from the Surinamese government and technical teams for their candid discussions and we stand ready to support Suriname and its people.”

Fondo Monetario Internacional


VOLVER

Más notas sobre el tema